Kindercoach

De Scheidingsweg biedt binnen haar begeleidingspakket adviesgesprekken aan met gecertificeerd KIES- coach Marianne Smeets- Refualu. Die gesprekken kunnen gaan over: hoe vertellen we het de kinderen, hoe gaan we om met hun emoties, hoe kunnen de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven


Kind en Echtscheiding

Gebeurtenissen als echtscheiding, scheiding door dood of verhuizing, flinke ruzies blijken kinderen vaak lang bezig te kunnen houden. Bij een scheiding willen ouders de gevolgen voor hun kinderen zoveel mogelijk beperken.