Kiescoach

Wat kan een KIES-coach voor u betekenen?

 

De Scheidingsweg biedt binnen haar begeleidingspakket adviesgesprekken aan met gecertificeerd KIES- coach Marianne Smeets- Refualu. Die gesprekken kunnen gaan over: hoe vertellen we het de kinderen, hoe gaan we om met hun emoties, hoe kunnen de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven. Dit kan en eenmalig gesprek zijn.

 

Het is ook mogelijk om een gerichter advies te krijgen over de opvang van Uw kinderen. Dan gaat het om meerdere gesprekken waarin we samen in kaart brengen wat de kinderen aan last ervaren. Gesprek(ken) met de kinderen (individueel of samen): kinderen kunnen in gesprek met een neutraal persoon hun zorgen en gevoelens bespreken. Terugkoppeling naar de ouders, met een gericht advies.

In overleg met U wordt bepaald waar de gesprekken zullen plaatsvinden; bij U thuis of op het kantoor van De Scheidingsweg.

 

Marianne Smeets- Refualu heeft een jarenlange ervaring in het Speciaal Basis Onderwijs en is gecertificeerd KIES- coach.

 

Marianne Smeets- Refualu

Heuvel 14

6042 JT Roermond

Tel: 0475-320791/ 06 40661262

Email: smeetsrefualu@home.nl